Dzisiaj 23 maja 2022, Imieniny: Iwony, Dezyderego, Kryspina
deklaracja dostępności zwiększ odstępy zwiększ interlinię wysoki kontrast zwiększ czcionkę resetuj wszystkie style zmniejsz czcionkę RSS
Warunki pogodowe
10oC
Warunki pogodowe Jakość powietrza w naszym mieście

DODATEK OSŁONOWY

wtorek, 2022-01-04

Dodatek osłonowy jest realizowany na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1). Dodatek osłonowy przysługuje osobom, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2.100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub kwoty 1.500 zł w gospodarstwach wieloosobowych.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rejowcu na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać w dowolnym terminie, maksymalnie do dnia 31 października 2022r.

Jeżeli wniosek wpłynie do dnia 31 stycznia 2022r., wypłata dodatku zostanie zrealizowana w dwóch ratach, tj. do 31 marca i 2 grudnia 2022r.

Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy wpłynie po dniu 31 stycznia 2022r., wypłata dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie,  maksymalnie do dnia 2 grudnia 2022r.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego został określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022r., poz. 2).

Więcej informacji jak również wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego wraz z instrukcją wypełnienia znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska www.gov.pl/klimat/dodatek-oslonowy.pl.        

Informację w sprawie świadczenia można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 82/5688160.

 

Dorota Holuk

Kierownik GOPS w Rejowcu

Urząd Miejski w Rejowcu 2020
Poprzednia wersja strony urzędu -> gmina.rejowiec.pl