Dzisiaj 14 lipca 2024, Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila
deklaracja dostępności zwiększ odstępy zwiększ interlinię wysoki kontrast zwiększ czcionkę resetuj wszystkie style zmniejsz czcionkę RSS
Warunki pogodowe
18oC
Warunki pogodowe Jakość powietrza w naszym mieście

Dane statystyczne

Dane Statystyczne

Powierzchnia całkowita gminy: 10 625 ha

w tym:

Rodzaj powierzchni

powierzchnia

użytki rolne :

7188 ha

lasy :

2723 ha

grunty pod wodami stojącymi i i płynącymi :

164 ha

tereny komunikacyjne - drogi :

220 ha

- kolejowe :

67 ha

pozostałe grunty :

263 ha

 

Infrastruktura techniczna na terenie gminy:

  • Stopień zwodociągowania: 99,8 % obszaru gminy
  • Stopień skanalizowania: 44,2 % obszaru gminy

 

Ogólna liczba mieszkańców w poszczególnych przedziałach wiekowych w 2019r.

Ogółem liczba ludności

Wiek w latach

 

6278

0-17

18-34

35-54

55-65

66-więcej

1058

1316

1910

945

1049

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że najliczniejszą grupę stanowi ludność w wieku produkcyjnym, czyli ludzie młodzi, następnie – w wieku poprodukcyjnym. Najmniej liczna grupę stanowią mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym.

 

Zarejestrowane w 2019 roku urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rejowcu

Gmina Rejowiec

Liczba urodzonych dziewczynek

Liczba urodzonych chłopców

Urodzenia

3

3

Ogółem

6

 

 

Ogólna liczba mieszkańców w poszczególnych przedziałach wiekowych w 2019r.

Ogółem liczba ludności

Wiek w latach

 

6278

0-17

18-34

35-54

55-65

66-więcej

1058

1316

1910

945

1049

 

Przyrost naturalny 2019 r.

Gmina i miasto

Rejowiec

Liczba urodzonych dziewczynek w 2019

Liczba urodzonych chłopców

 w 2019

Urodzenia

14

25

Ogółem

39

 

Na przestrzeni lat obserwuje się stały spadek liczby mieszkańców, co obrazuje poniższa tabela.

Lata

Liczba ludności

2010

6773

2011

6732

2012

6691

2013

6649

2014

6582

2015

6539

2016

6468

2017

6388

2018

6353

2019

6278

 

Zarejestrowane w 2019 roku małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rejowcu

Gmina Rejowiec

Zwarte związki małżeńskie

Cywilne

Konkordatowe

9

14

Ogółem

23

 

Zarejestrowane w 2019 roku zgony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rejowcu

Gmina Rejowiec

Liczba zgonów kobiet

Liczba zgonów mężczyzn

Zgony

12

21

Ogółem

33

 

Urząd Miejski w Rejowcu 2020
Poprzednia wersja strony urzędu -> gmina.rejowiec.pl