Dzisiaj 30 września 2023, Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima
deklaracja dostępności zwiększ odstępy zwiększ interlinię wysoki kontrast zwiększ czcionkę resetuj wszystkie style zmniejsz czcionkę RSS
Warunki pogodowe
19oC
Warunki pogodowe Jakość powietrza w naszym mieście

Bezpłatny punkt pomocy prawnej w Rejowcu

Poniżej zaktualizowana Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa oraz karty informacyjne dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji

1. Nieodpłatna mediacja

2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

3. Nieodpłatna pomoc prawna

4. POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM, ŚWIADKÓW I OSÓB IM NAJBLIŻSZYCH

5. LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA - POWIAT CHEŁMSKI - maj 2023 r.


Harmonogram dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie chełmskim w 2023 r.


Szanowni Państwo !

Uprzejmie informujemy, że od dnia 14 marca 2022 r. (poniedziałek) przywracamy osobiste porady prawne w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rejowcu, ul. Zwierzyńskiego 8c.


Nieodpłatna pomoc prawna zdalnie

Mając na względzie bieżącą sytuację epidemiczną oraz bezpieczeństwo mieszkańców powiatu informujemy, że z dniem 24 stycznia 2022 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane będzie w formie zdalnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Zapisy odbywają się:
· telefonicznie pod nr 82 56 27 507 oraz
· za pośrednictwem strony internetowej: https://np.ms.gov.pl/zapisy


Informujemy, że z dniem 17 maja 2021 r. przywrócona została bezpośrednia obsługa klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego. Punkty czynne będą według dotychczasowego harmonogramu.

Osoba uprawniona nadal może skorzystać z bezpłatnej porady prawnej za pomocą środków komunikowania się na odległość.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z Covid-19 oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo, udzielanie porad odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 82 562 75 07, lub za pomocą strony internetowej – https://np.ms.gov.pl


Komunikat!

W związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusemSARS-CoV-2 wywołującym COVID-19, w okresie od 01 lutego 2021 r. do odwołania zawiesza się świadczenie nieodpłatnych usług z zakresu pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji w formie bezpośredniej. Porady udzielane będą wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Aby skorzystać z pomocy prawnej należy wcześniej umówić się telefonicznie – dzwoniąc pod numer 82 562 75 07 lubza pomocą strony internetowej – https://np.ms.gov.pl

Do pobrania: Ulotka informacyjna

Od dnia 2 listopada 2020 r. do odwołania punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w formie bezpośredniej zostają zawieszone.

 

W tym okresie uruchomiony został adres e-mail, na który mogą zgłosić państwo potrzebę skorzystania z wyżej wymienionej pomocy na odległość w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-meil wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wzór wniosku wraz z oświadczeniem do pobrania na stronie powiatu chełmskiego
w zakładce nieodpłatna pomoc prawna www.powiatchelmski.pl

Adres e-mail na który należy przesłać wniosek: npp.powiatchelm@gmail.com

W sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek ustnie przez telefon pod numerem 82 562 75 07 w godzinach 730 – 1530

Nieodpłatna pomoc prawna - plakat informacyjny

Uprzejmie informujemy, że w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rejowcu uruchomony zostanie Punkt Bezpłatnej Pomocy Prawnej.

Punkt będzie czynny w każdą środę od godz 9 do 13 (począwszy od 13 stycznia 2016r.)

E-poradnik powiatu chełmskiego (wydanie I)

Serdecznie zapraszamy

Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1) informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Chełmski, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem email: iod@powiat.chelm.pl ;
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji osób w zakresie uprawnienia do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 poz. 294).
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie:
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Pozostałe dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pana/Pani dobrowolnie wyrażonej zgody.
 8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Urząd Miejski w Rejowcu 2020
Poprzednia wersja strony urzędu -> gmina.rejowiec.pl