Dzisiaj 14 lipca 2024, Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila
deklaracja dostępności zwiększ odstępy zwiększ interlinię wysoki kontrast zwiększ czcionkę resetuj wszystkie style zmniejsz czcionkę RSS
Warunki pogodowe
19oC
Warunki pogodowe Jakość powietrza w naszym mieście

Bezpłatny punkt pomocy prawnej w Rejowcu

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2024 r. dla mieszkańców Gminy Rejowiec

1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 2024

2. Nieodpłatna mediacja 2024

3. Nieodpłatna pomoc prawna 2024

4. Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem 2024

5. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa - Powiat Chełmski

6. Harmonogram dyżurów NPP i NPO w powiecie chełmskim w 2024 r.6. Harmonogram dyżurów NPP i NPO w powiecie chełmskim w 2024 r.

 


Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1) informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Chełmski, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem email: iod@powiat.chelm.pl ;
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji osób w zakresie uprawnienia do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 poz. 294).
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie:
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Pozostałe dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pana/Pani dobrowolnie wyrażonej zgody.
 8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Urząd Miejski w Rejowcu 2020
Poprzednia wersja strony urzędu -> gmina.rejowiec.pl