Dzisiaj 03 października 2022, Imieniny: Teresy, Heliodora, Jana
deklaracja dostępności zwiększ odstępy zwiększ interlinię wysoki kontrast zwiększ czcionkę resetuj wszystkie style zmniejsz czcionkę RSS
Warunki pogodowe
10oC
Warunki pogodowe Jakość powietrza w naszym mieście

Dodatek węglowy w wysokości 3 tyś zł

poniedziałek, 2022-08-29

12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Ustawa wprowadza wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania są urządzenia zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi min. 85% węgla kamiennego. Dodatek jest przyznawany jednorazowo, w kwocie 3000 zł na jedno gospodarstwo domowe.

 Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy są spełnione dwa warunki:

  • głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego
  • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Kiedy złożyć wniosek

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Gdzie złożyć wniosek

Mieszkańcy Miasta i Gminy Rejowiec wnioski o dodatek węglowy mogą złożyć elektronicznie przez system ePUAP lub pisemnie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu.

Kiedy nastąpi wypłata dodatku

Dodatek węglowy ma być wypłacany w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dzięki tej klauzuli organy będą miały uprawnienie do podjęcia odpowiednich czynności w przypadku próby wyłudzenia świadczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - Dz.U. z 2022 r. poz. 1692

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego - Dz.U. z 2022 r. poz. 1712

DO POBRANIA:

Wnioski do wydruku wraz z instrukcją wypełniania

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Urząd Miejski w Rejowcu 2020
Poprzednia wersja strony urzędu -> gmina.rejowiec.pl