Dzisiaj 10 grudnia 2022, Imieniny: Julii, Danieli, Bogdana
deklaracja dostępności zwiększ odstępy zwiększ interlinię wysoki kontrast zwiększ czcionkę resetuj wszystkie style zmniejsz czcionkę RSS
Warunki pogodowe
-1oC
Warunki pogodowe Jakość powietrza w naszym mieście

Wsparcie dzieci pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR - nabór uzupełniający

piątek, 2022-09-23

Burmistrz Rejowca zaprasza uprawnionych rodziców i pełnoletnich uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta i Gminy Rejowiec do uczestnictwa w programie Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

 Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego poprzez sfinansowanie w ramach grantu zakupu laptopów lub komputerów dla uczniów.

Aby wziąć udział w programie, należy spełniać łącznie poniższe kryteria:

  1. Dziecko / pełnoletni uczeń uczęszcza do „zerówki”, szkoły podstawowej lub średniej.
  2. Dziecko / pełnoletni uczeń zamieszkuje na terenie Gminy i Miasta Rejowiec.
  3. Dziecko / pełnoletni uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie / opiekun prawny) osoby, która kiedyś pracowała w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwała na terenie gminy objętej PPGR.
  4. Dziecko / pełnoletni uczeń w roku 2020 i 2021 nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia (zwrócił sprzęt po zakończeniu zdalnej nauki), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W celu wzięcia udziału w projekcie należy złożyć specjalne oświadczenie. Na każde dziecko składa się osobne oświadczenie.

Formularz oświadczenia w załączeniu. Do oświadczenia należy dołączyć dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w dawnym PGR.

Oświadczenie należy złożyć do dnia 03.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rejowcu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00. ILOŚĆ DOSTĘPNEGO SPRZĘTU JEST OGRANICZONA, WIĘC LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ.

Szczegółowe informacje na temat Grantów PPGR dostępne są na stronie BIP.

Uwaga! Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

eu logo

Urząd Miejski w Rejowcu 2020
Poprzednia wersja strony urzędu -> gmina.rejowiec.pl