Dzisiaj 14 lipca 2024, Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila
deklaracja dostępności zwiększ odstępy zwiększ interlinię wysoki kontrast zwiększ czcionkę resetuj wszystkie style zmniejsz czcionkę RSS
Warunki pogodowe
18oC
Warunki pogodowe Jakość powietrza w naszym mieście

Informacja o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków

piątek, 2024-06-21

Na podstawie art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757 t.j.) - w związku z zatwierdzeniem wniosku Gminy Rejowiec, dotyczącego taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków decyzją ZNAK: L.RZT.70.76.2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, – jako organu regulacyjnego – podaje się do publicznej wiadomości informację o stawkach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, które będą obowiązywać w okresie 3 lat (tj. od 11 czerwca 2024 r. do 10 czerwca 2027 r.):

Nowe stawki za wodę i ścieki:

I grupa odbiorców: (osoby fizyczne, gospodarstwa domowe w zabudowaniach jednorodzinnych i wielorodzinnych)

W okresie od 11 czerwca 2024 r. do 10 czerwca 2025 r.:
- za 1m3 wody (3,09 zł netto + 0,25 zł VAT)        - 3,34 zł/m3
- za 1m3 ścieków ( 5,20 zł netto + 0,42 zł VAT)     - 5,62 zł/m3

W okresie od 11 czerwca 2025 r. do 10 czerwca 2026 r.:
- za 1m3 wody (3,10 zł netto + 0,25 zł VAT)        - 3,35 zł/m3
- za 1m3 ścieków ( 5,20 zł netto + 0,42 zł VAT)     - 5,62 zł/m3

W okresie od 11 czerwca 2026 r. do 10 czerwca 2027 r.:
- za 1m3 wody (3,10 zł netto + 0,25 zł VAT)        - 3,35 zł/m3
- za 1m3 ścieków ( 5,20 zł netto + 0,42 zł VAT)     - 5,62 zł/m3

II grupa odbiorców: (placówki oświatowe: Szkoły Podstawowe oraz Gminne Przedszkole, placówki kulturalne: Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna, świetlice wiejskie, a także podmioty wykonujące działalność gospodarczą tj. placówki handlowo-usługowe takie jak sklepy spożywczo-przemysłowe, zakłady usługowe oraz ppoż)

W okresie od 11 czerwca 2024 r. do 10 czerwca 2025 r.:
- za 1m3 wody (3,30 zł netto + 0,26 zł VAT)        - 3,56 zł/m3
- za 1m3 ścieków ( 5,20 zł netto + 0,42 zł VAT)     - 5,62 zł/m3

W okresie od 11 czerwca 2025 r. do 10 czerwca 2026 r.:
- za 1m3 wody (3,31 zł netto + 0,26 zł VAT)        - 3,57 zł/m3
- za 1m3 ścieków ( 5,20 zł netto + 0,42 zł VAT)     - 5,62 zł/m3

W okresie od 11 czerwca 2026 r. do 10 czerwca 2027 r.:
- za 1m3 wody (3,31 zł netto + 0,26 zł VAT)        - 3,57 zł/m3
- za 1m3 ścieków ( 5,20 zł netto + 0,42 zł VAT)     - 5,62 zł/m3


Stawka opłaty abonamentowej – 0,00 zł

Treść taryfy do pobrania tutaj

 

Urząd Miejski w Rejowcu 2020
Poprzednia wersja strony urzędu -> gmina.rejowiec.pl