Dzisiaj 25 lutego 2024, Imieniny: Wiktora, Cezarego
deklaracja dostępności zwiększ odstępy zwiększ interlinię wysoki kontrast zwiększ czcionkę resetuj wszystkie style zmniejsz czcionkę RSS
Warunki pogodowe
12oC
Warunki pogodowe Jakość powietrza w naszym mieście

Kwalifikacja wojskowa 2024

wtorek, 2024-01-16

Kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
 
1) mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby, które w latach 2022 i 2023:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu
kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy o obronie Ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w ust. 1, zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie gminy Rejowiec przypada na dzień 27-28.02.2024 r oraz 05.03.2024 r.
Miejsce stawiennictwa osób podlegających kwalifikacji wojskowej to: budynek Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmie (Bursa Szkolna), ul. Powstańców Warszawy 8, 22-100 Chełm.
 
 
 
JAK PRZEBIEGA KWALIFIKACJA 11
 
CO ZABRA1
 
Urząd Miejski w Rejowcu 2020
Poprzednia wersja strony urzędu -> gmina.rejowiec.pl