Dzisiaj 14 lipca 2024, Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila
deklaracja dostępności zwiększ odstępy zwiększ interlinię wysoki kontrast zwiększ czcionkę resetuj wszystkie style zmniejsz czcionkę RSS
Warunki pogodowe
23oC
Warunki pogodowe Jakość powietrza w naszym mieście

Komunikat dla producentów ziemniaków

wtorek, 2024-02-27

K O M U N I K A T
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

DLA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW
(innych niż sadzeniaki)

Producent ziemniaków przeznaczonych na cele np. konsumpcyjne czy do przerobu przemysłowego, który:
- uprawia i sprzedaje ziemniaki – niezależnie od powierzchni uprawy, ilości sprzedawanych ziemniaków oraz komu zostały sprzedane
- prowadzi ich uprawę na powierzchni większej niż 1,5 ha – niezależnie od tego czy prowadzi ich sprzedaż czy są wykorzystywane tylko w miejscu produkcji np. na paszę podlega obowiązkowi wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Brak wymaganego wpisu do ww. rejestru skutkuje nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 1 000 zł

(Rozporządzenie MRiRW z dnia 7 września 2020 r. w sprawie roślin, których uprawę i sprzedaż mogą prowadzić podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1592)).
Wpis do ww. rejestru jest dokonywany na wniosek składany do oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa i jest on bezpłatny


Wykaz oddziałów i danych do kontaktu znajduje się na stronie internetowej: www.piorin.gov.pl
Wpis należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności

Sprzedawane ziemniaki:
- przeznaczone na rynek polski – muszą być oznakowane numerem wpisu do rejestru,
- przeznaczone do innych państw członkowskich Unii Europejskiej – muszą być zaopatrzone w paszporty roślin – wydawane tylko przez Inspekcję

Szczegółowe informacje – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa – dane adresowe na stronie internetowej www.piorin.gov.pl, tel. 81 74 40 326 wewn. 36 lub 39

Urząd Miejski w Rejowcu 2020
Poprzednia wersja strony urzędu -> gmina.rejowiec.pl