Dzisiaj 18 sierpnia 2022, Imieniny: Ilony, Bronislawa, Heleny
deklaracja dostępności zwiększ odstępy zwiększ interlinię wysoki kontrast zwiększ czcionkę resetuj wszystkie style zmniejsz czcionkę RSS
Warunki pogodowe
22oC
Warunki pogodowe Jakość powietrza w naszym mieście

Inwestycje 2017

Inwestycje wykonane w 2017 r.

 

Drogi:

Łącznie asfalt drogi gminne: 4,4 km

Łącznie kruszywo: 2,75 km + remonty bieżące wykonane we własnym zakresie

Łącznie chodniki: 1,57 km

Lp.

Nazwa zadania

Długość odcinka

Źródło finansowania

1

"Przebudowa drogi gminnej nr 109649L ul. Przemysłowa w Rejowcu"

0,830 km z chodnikiem

Typ "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

2

"Przebudowa drogi gminnej nr 109647L oraz budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Hruszów gmina Rejowiec"

0,742 km z chodnikiem

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 edycja 2017

3

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandria Niedziałowska etap III

400 mb asfalt

Fundusz Sołecki

4

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemirów

200 mb asfalt

Fundusz Sołecki

5

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niedziałowice etap III

300 mb kruszywo

Fundusz Sołecki

6

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Majdan w kierunku Niemirowa

500 mb kruszywo

Dofinansowanie w ramach dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Lubelskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

7

Przebudowa drogi w miejscowości Wereszcze Duże etap III

500 mb kruszywo

Fundusz Sołecki

8

Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Rejowiecka

500 mb asfalt

Fundusz Sołecki

9

Przebudowa drogi w miejscowości Zawadówka

180 mb asfalt

Fundusz Sołecki

10

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagrody

400 mb kruszywo

Fundusz Sołecki

11

Przebudowa drogi, ul. Szkolna w Rejowcu

280 mb asfalt

Środki własne

12

Przebudowa drogi w miejscowości Elżbiecin

450 mb kruszywo

Fundusz Sołecki

13

Przebudowa drogi w miejscowości Hruszów (bloki)

290 mb asfalt

Fundusz Sołecki

14

Przebudowa drogi w miejscowości Zawadówka

260 mb asfalt

Fundusz Sołecki

15

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandria Krzywowolska (do lasu)

700 mb asfalt

Fundusz Sołecki

16

Przebudowa drogi od ulicy Kościuszki w kierunku ujęcia wody w miejscowości Rejowiec

600 mb kruszywo

Fundusz Sołecki – w trakcie realizacji

Inne

 
  • Wykonano wymianę ogrodzenia boiska gminnego oraz zostały przeprowadzone prace pielęgnacyjne nawierzchni trawiastej.
  • Przygotowano projekty budowlano – wykonawcze na: „Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 812 Biała Podlaska – Wisznice – Chełm – Rejowiec – Krasnystaw – ul. Chełmska”
  • Wykonano modernizację budynków świetlic wiejskich na terenie gminy Rejowiec polegającej na:

- w miejscowości Kobyle – wymiana pokrycia dachowego

 

- w miejscowości Czechów Kąt – wymiana pokrycia dachowego

 

- w miejscowości Wólka Rejowiecka – docieplenie stropu

 

- w miejscowości Siedliszczki – wykonanie instalacji c.o.

 

W ramach Funduszu sołeckiego zakupiono do świetlic również wyposażenie drobne stoły, krzesła, naczynia, kosiarki i kosy do trawy itp.

 

Przygotowano dokumentację związaną z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Rejowca. Przygotowano inwestycje przy ulicach gdzie ZE w ramach swoich działań modernizacyjnych demontował oświetlenie uliczne. W 2018 roku nowe oświetlenie uliczne będzie przy ulicy Krótkiej, ul. Szkolnej (częściowo) w miejscowości Kolonia Rejowiec (naprzeciwko magazynów).

 

 Inwestycje w ramach pozyskanych środków z RPO WL na lata 2014 - 2020

 

W ramach projektu Rejowiec pt. „Ochrona dziedzictwa naturalnego poprzez rewitalizację zabytkowego parku pałacowego w Rejowcu” został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Trwają roboty budowlane. Wartość projektu 2 645 680,00 zł, wydatki kwalifikowane – 1 665 680,00 zł. Wartość umowy z wykonawcą robót budowlanych 2 458 170,00.

 

Uzyskano dofinansowanie w ramach działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna. Projekt obejmuje przebudowę byłego budynku siedziby urzędu gminy oraz budynku GOPS’u i dobudowę łącznika. Została podpisana umowa z wykonawcą robót. Wartość projektu 1 392 817,64 zł, wydatki kwalifikowane – 1 000 000 zł. Wartość umowy z wykonawcą robót budowlanych 1 067,097,64 zł.

 

Trwała procedura aplikacyjna w ramach projektu „Odnawialne źródła energii”

DROGI POWIATOWE – ogółem 5,2 km w tym:
  • Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Rybie – 2200 mb.
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 3130L relacji Zagroda – Niedziałowice – Rejowiec – długość odcinka 2200 mb (tzw. „dziad”),
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1869L relacji Rejowiec Fabryczny (ul. Wiejska) – Siedliszczki – Marynin – długość odcinka 800 mb.  
Urząd Miejski w Rejowcu 2020
Poprzednia wersja strony urzędu -> gmina.rejowiec.pl