Dzisiaj 22 stycznia 2022, Imieniny: Anastazego, Wincentego
deklaracja dostępności zwiększ odstępy zwiększ interlinię wysoki kontrast zwiększ czcionkę resetuj wszystkie style zmniejsz czcionkę RSS
Pogoda
-3oC
Warunki pogodowe

Inwestycje 2016

 Inwestycje wykonane w roku 2016 r.

 

Modernizacja dróg gminnych

 

Część I „Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie Rejowiec poprzez budowę lub przebudowę dróg gminnych na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 839 do drogi powiatowej nr 3122L- etap I”- nowe działki w Wólce Rejowieckiej- 540 mb drogi, 1 km chodnika

Wartość robót

807 213,70

Termin realizacji czerwiec – wrzesień 2016 r.

Wykonawca firma STRABAG

Dofinansowane w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 edycja 2016

Droga na nowych działkach

Część II Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Aleksandria Krzywowolska na odcinku 600 mb - asfalt

Wartość robót

80 663,40

Termin realizacji maj – sierpień 2016 r.

Wykonawca firma SADEX

Dofinansowanie w ramach dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Lubelskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Część III

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Aleksandria Niedziałowska na odcinku 200 mb - asfalt

Wartość robót

20 295,00

Termin realizacji maj - sierpień 2016 r.

Wykonawca firma SADEX

W ramach Funduszu Sołeckiego

Część IV Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niedziałowice na odcinku 200 mb- kruszywo

Wartość robót

12 792,00

Termin realizacji czerwiec – sierpień 2016 r.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe we Włodawie

W ramach Funduszu Sołeckiego

Część V Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wereszcze Duże na odcinku 500 mb – asfalt - etap II

Wartość robót

40 590,00

Termin realizacji maj - sierpień 2016 r.

Wykonawca firma SADEX

W ramach Funduszu Sołeckiego

Budowa sieci wodociągowej oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno – tłocznej na terenie gminy Rejowiec

Część I Wykonanie sieci wodociągowej na „nowych działkach” w Wólce Rejowieckiej – 613 mb sieci

Wartość robót

384 4421,99

Termin realizacji maj – czerwiec 2016 r.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Instalatorstwo sanitarne Krzysztof Smyk, Wólka Panieńska

Uzbrojenie nowych działek

Część II Wykonanie sieci sanitarnej na „nowych działkach” w Wólce Rejowieckiej – 855 mb sieci

Wartość robót

317 804,88

Termin realizacji maj – czerwiec 2016 r.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Instalatorstwo sanitarne Krzysztof Smyk, Wólka Panieńska

Część I Wykonanie sieci sanitarnej – ul. Przemysłowa – 998 mb sieci

Wartość robót

83 029,62

Termin realizacji maj – lipiec 2016 r.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Instalatorstwo sanitarne Krzysztof Smyk, Wólka Panieńska

Budynkach świetlic wiejskich na terenie gminy Rejowiec

Świetlica wiejska Hruszów

Wartość robót

37 644,70

Październik – grudzień 2016 r.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ALLBUD” Sp. z o.o.

Świetlica wiejska Bańkowszczyzna

Wartość robót

85 736,29

Październik – grudzień 2016 r.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ALLBUD” Sp. z o.o.

Świetlica wiejska Wólka Rejowiecka

Wartość robót

64 895,49

Październik – grudzień 2016 r.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ALLBUD” Sp. z o.o.

Świetlica wiejska Siedliszczki

Wartość robót

64 938,39

Październik – grudzień 2016 r.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ALLBUD” Sp. z o.o.

Modernizacja dróg powiatowych w ramach współpracy ze Starostwem Chełmskim

Dr. pow. w Maryninie – 1 km

Wartość robót 767 888 ,65 zł, wartość wkładu własnego gminy 383 944,33 zł

Wykonawca wyłoniony przez Starostwo Powiatowe.

Dr. pow. w Niedziałowicach – 1 km

Dr. pow. w Zawadówka – 0,6 km

Dr. pow. Rybie – 2,2 km

 

Wykonawca wyłoniony przez Starostwo Powiatowe.

Zrealizowana inwestycje z zakresu:

  • „Dostosowanie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i kotłowni w Budynku Pałacu i oficyny w Rejowcu wpisanego do rejestru Zabytków  Województwa Lubelskiego pod nr A/329”
  • „Budowa okablowania strukturalnego – instalacji komputerowej i telefonicznej” w budynku pałacu
  • Wykonanie dokumentacji na „Adaptację budynku byłego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby przedszkola”
  • „Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rewitalizacji zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego w Rejowcu”:

W ramach powyższego zadania uzyskano wszystkie uzgodnienia i pozwolenia.  Przygotowano wniosek aplikacyjny do RPO w ramach działania 7.1 Ochrona dziedzictwa naturalnego – uzyskano dotację. Obecnie ogłoszony jest przetarg na wyłonienie wykonawcy robót.

 
 

Uzyskano dofinansowanie w ramach działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna RPO WL na lata 2014 – 2020, został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania projektu pt. „Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Rejowiec poprzez adaptację budynku w Rejowcu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 1 na potrzeby przedszkolna wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu”.

Urząd Miejski w Rejowcu 2020
Poprzednia wersja strony urzędu -> gmina.rejowiec.pl