Dzisiaj 14 lipca 2024, Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila
deklaracja dostępności zwiększ odstępy zwiększ interlinię wysoki kontrast zwiększ czcionkę resetuj wszystkie style zmniejsz czcionkę RSS
Warunki pogodowe
19oC
Warunki pogodowe Jakość powietrza w naszym mieście

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

wtorek, 2022-09-06

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski można składać od 26 września do 12 października 2022 r.

O wsparcie mogą ubiegać się mieszkańcy obszarów wiejskich, gmin stowarzyszonych w LGD tj. gminy Chełm, Sawin, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny oraz miasta Rejowiec Fabryczny. Podstawowymi warunkami udzielenia dofinansowania jest niewykonywanie działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku oraz niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie.  Wysokość dofinansowania wynosi 60 tys. zł., wkład własny nie jest wymagany. Dotację można przeznaczyć na zakup nowych środków trwałych, wyposażenia, maszyn, urządzeń niezbędnych do rozpoczęcia i wykonywania działalności oraz zakup robót budowlanych i usług. Możliwy jest także zakup nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą. Dofinansowanie wypłacane jest w dwóch transzach, pierwsza transza w wysokości 48 tys. zł płatna ok. 30 dni po podpisaniu umowy o dofinansowanie, druga transza jest wypłacana po zrealizowaniu całego zaplanowanego we wniosku zakresu rzeczowo – finansowego. Wymagany okres utrzymania działalności wynosi 2 lata. Łączna pula środków w tym naborze pozwoli na udzielenie 5 dotacji w wysokości 60 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków dostępne są na stronie www.promenadas12.pl

Urząd Miejski w Rejowcu 2020
Poprzednia wersja strony urzędu -> gmina.rejowiec.pl