Dzisiaj 14 czerwca 2024, Imieniny: Bazylego, Elwiry, Michala
deklaracja dostępności zwiększ odstępy zwiększ interlinię wysoki kontrast zwiększ czcionkę resetuj wszystkie style zmniejsz czcionkę RSS
Warunki pogodowe
10oC
Warunki pogodowe Jakość powietrza w naszym mieście

„Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12”

piątek, 2023-02-17

Stowarzyszenie LGD PROMENADA S 12 zaprasza do udziału II edycji programu grantowego „Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12”, którego celem jest wspieranie społeczności lokalnych poprzez inspirowanie organizacji oraz mieszkańców do podejmowania inicjatyw, które pomagają tworzyć lepsze warunki życia na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12. O granty w wysokości nieprzekraczającej do 5 000,00 zł. i do 8 000,00 zł. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, koła gospodyń i grupy nieformalne, w tym młodzieżowe, działające w jednej z gmin należących do Stowarzyszenia. Szczegółowe zasady ubiegania się o wsparcie, regulamin oraz wzór wniosku zostały udostępnione w ogłoszeniu o naborze wniosków na stronie LGD – promenadas12.pl.

Zakres wspieranych inicjatyw lokalnych:


- zagospodarowanie przez społeczności lokalne wspólnej przestrzeni użytkowej, poprawę jej estetyki i funkcjonalności,
- działania z zakresu sportu, profilaktyki i promocji zdrowia, bezpieczeństwa oraz aktywnego stylu życia,
- działania z zakresu wspierania inicjatyw młodzieżowych,
- działania z zakresu kultury, dziedzictwa narodowego, edukacji,
- działania z zakresu ochrony środowiska naturalnego,
- kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów,
- zachowanie dziedzictwa lokalnego,

ZASADY OGÓLNE

1. Okres realizacji projektów nie może być dłuższy niż sześć miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Limit środków przeznaczonych na udzielenie mikrodotacji w roku 2023 wynosi 100 000,00 zł.
3. Wysokość wsparcia na realizację jednej mikrodotacji wynosi maksymalnie 5000,00 zł (projekty miękkie) i 8 000,00 zł. w przypadku projektów o charakterze inwestycyjnym.
4. Minimalna wartość wnioskowanego wsparcia nie została określona.
5. Wkład własny nie jest wymagany.
6. Termin składania wniosków: do 20 marca 2023 r. godzina 15.30
7. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12, ul. Mickiewicza 3, 22-170 Rejowiec Fabryczny od poniedziałku do piątku w godzinach od
7.30 do 15.30 (w przypadku przesłania wniosku pocztą za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu wniosku do biura LGD).
8. Rozpatrzenie wniosków nastąpi najpóźniej do 30 kwietnia 2023 r.
9. Podpisanie umowy i wypłata mikrodotacji nastąpi najpóźniej do 20 maja 2023 r.
10. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura LGD tel. 82 5663 474

 Regulamin programu oraz wniosek o przyznanie wsparcia jest dostępny na naszej stronie http://promenadas12.pl/2023/02/16/nabor-wnioskow-w-ii-edycji-programu-mikrodotacje-lgd-promenada-s-12/

Urząd Miejski w Rejowcu 2020
Poprzednia wersja strony urzędu -> gmina.rejowiec.pl